Επιλέξτε γλώσσα:  

 

ΓΙΑΤΙ Ο ΜΑΡΞ ΕΙΧΕ ΔΙΚΙΟ - 18 2013f Feb 2013

Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική καταστροφή, μας ανάγκασε και πάλι να σκεφτούμε τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ζούμε στο σύνολο τους, και ήταν ο Μάρξ ο οποίος προέβλεπε ότι ο καπιταλισμός θα γίνει παγκόσμιος, και ότι οι ανισότητες θα ενταθούν σε μέγιστο βαθμό».

ΜΕΘΕΞΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΙΑ ΓΗ - 25 2007f Aug 2007

Έχετε μπροστά σας ένα βιβλίο φωτογραφιών, ένα άλμπουμ, που παρουσιάζει τις ομορφιές της Κύπρου – ελεύθερης και κατεχόμενης. Οι 500 φωτογραφίες είναι η επίμονη δουλειά αρκετών χρόνων και η δύσκολη επιλογή από 10000 και πλέον εικόνων που τράβηξα, περιδιαβάζοντας και τις δυο πλευρές της Κύπρου, πολλές φορές σε δύσβατες και δύσκολες περιοχές.

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα ο τομέας του τουρισμού παρά τη βαθιά οικονομική κρίση, πέτυχε τα τελευταία τέσσερα χρόνια θεαματική αύξηση τόσο στον αριθμό των επισκεπτών όσο και στα έσοδα. Αυτά τα ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα οφείλονται στη συντονισμένη δράση του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού και του ΚΟΤ, στην προώθηση του πενταετούς στρατηγικού σχεδίου, με κύριους άξονες τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, την επέκταση της τουριστικής περιόδου, την ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων με την Κύπρο κλπ.

Ο τομέας του τουρισμού αποτελεί την κυριότερη πηγή ξένου συναλλάγματος, επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα ολόκληρη την οικονομία λόγω της ανοικοδόμησης ή αναβάθμισης τουριστικών μονάδων, του αυξανόμενου αριθμού των ατόμων που απασχολούνται στον τομέα, καθώς και της αυξανόμενης ζήτησης καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών από πλευράς επισκεπτών.

Για να αναλύσουμε την κατάσταση που επικρατεί στον τουριστικό τομέα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 χρόνων (χρόνων που η Κυπριακή Οικονομία  βρίσκεται σε ύφεση ) καταρτίσαμε, με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, δύο πίνακες που παρουσιάζουν τις αφίξεις επισκεπτών και τα έσοδα, καθώς και τις αφίξεις κατά χώρα διαμονής.

Από τον πίνακα Αρ. 1 εξάγονται τα εξής δύο βασικά συμπεράσματα:

 

  • (1) Oι αφίξεις επισκεπτών από το 2009 παρουσιάζουν συνεχή αύξηση. Το 2012 υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στα 2,700.000 σημειώνοντας αύξηση 13% σε σχέση με το 2011 και 26% σε σχέση με το 2009.

 

  • (2) Τα έσοδα από τον τουρισμό σημειώνουν ανάλογη αύξηση. Το 2012 υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στα 1.900,000 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 8,6% σε σύγκριση με το 2001 και 27% σε σχέση με το 2009.

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία των αφίξεων επισκεπτών κατά χώρα. Αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα Αρ.2.

Όπως φαίνεται το μεγαλύτερο μέρος των τουριστών προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά τη σχετική πτώση του 2010, το 2011 επισκέφθηκαν την Κύπρο 1,020.709 ή το 44% του συνόλου. Ενθαρρυντικές είναι οι προβλέψεις για το 2012, όπου ο αριθμός των επισκεπτών από τη χώρα αυτή αναμένεται να ξεπεράσει αυτόν του 2011.

Θεαματική άνοδο σημείωσαν οι αφίξεις επισκεπτών από τη  Ρωσία. Μεταξύ 2009-2011 παρουσιάζεται αύξηση 126% (το 2011 ο αριθμός έφθασε τις 334.083 άτομα). Η ανοδική αυτή πορεία συνεχίζεται και το 2012. Μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2012 ο αριθμός των επισκεπτών έχει ξεπεράσει τις 400 χιλιάδες. Η Ρωσία έχει καταστεί η 2η χώρα από πλευράς τουριστών.

Από τις άλλες χώρες της Ευρώπης σημαντικός  αριθμός επισκεπτών προέρχεται από  τη Γερμανία (157,890), Ελλάδα (138721), Σουηδία (112,212), Νορβηγία (64024), Ελβετία (45450). Από τις εκτός Ευρώπης χώρες, σημειώνουμε τις αφίξεις από Ισραήλ (31900), ΗΠΑ (25832), και Λίβανο  (21202).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

 Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ) είχε δώσει σε μια από τις ετήσιες εκθέσεις του για την Οικονομία και Απασχόληση τις κατευθυντήριες γραμμές ανάπτυξης του τομέα.

«Η κατεύθυνση  λέει η έκθεση, που  μπορούν να ακολουθήσουν, και αναγκαστικά θα ακολουθήσουν, οι μεσογειακές χώρες , είναι ο ποιοτικός τουρισμός των διαφοροποιημένων προϊόντων, των μικρών εγκαταστάσεων  και των ήπιων μορφών εκμετάλλευσης του φυσικού περιβάλλοντος, του κατακερματισμού των διακοπών σε περισσότερα, συντομότερα, χρονικά διαστήματα, στην εξειδικευμένη εργασία και στη μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τη θάλασσα προς την ενδοχώρα, την αυξανόμενη απόδοση σημασίας εκ μέρους του καταναλωτή στο αμόλυντο φυσικό περιβάλλον».

Περαιτέρω η έκθεση διακρίνει τρεις μεγάλες τάσεις στην προσφορά και τη ζήτηση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών:

Πρώτο, η τουριστική ζήτηση γνωρίζει σημαντικές αλλαγές ποιοτικού χαρακτήρα. Ο μαζικός τουρισμός, η άκαμπτη παραγωγή και πώληση τυποποιημένων προϊόντων χάνουν σημαντικό έδαφος προς όφελος νέων μορφών τουρισμού. Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται ραγδαία η προσφορά προϊόντων με έμφαση στην ευελιξία και την κατάτμηση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, οι νέες τουριστικές επιχειρήσεις επιδιώκουν την παροχή μιας σειράς διαφοροποιημένων και καινοτομικών προϊόντων ικανών να απαντήσουν στα νέα χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης.

Δεύτερο, οι τοπικοί κοινωνικοί και άλλοι φορείς καθορίζουν σε μεγάλό βαθμό την ελκυστικότητα της περιοχής. Οι αρχές, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και άλλοι τοπικοί φορείς (περιβαλλοντικές οργανώσεις, σύλλογοι κλπ) αναζητούν νέες μεθόδους δράσης για τη βελτίωση της τοπικής τουριστικής ανταγωνιστικότητας της περιοχής.

Τρίτο, ο τουρισμός εισχωρεί δυναμικά στη «κοινωνία της πληροφορίας». Η αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης επιτρέπει τη γρήγορη προσαρμογή της πρώτης στα μεταβαλλόμενα και εξειδικευμένα χαρακτηριστικά της δεύτερης. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφόρησης στον τουριστικό τομέα διευκολύνει την πλήρη και άμεση πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα τουριστικών προορισμών. Χάρη στο ηλεκτρονικό  εμπόριο, οι υποψήφιοι περιηγητές κερδίζουν σε αυτονομία του τομέα.

Όσο αφορά τις εισηγήσεις σημειώνουμε τ’ ακόλουθα:

Η ανέγερση τουριστικών συγκροτημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με πρωτοφανή ταχύτητα, συνοδεύτηκε σε πολλές περιπτώσεις από την καταστροφή του περιβάλλοντος, από παρανομίες και παρατυπίες (πληθώρα μη εγκεκριμένων καταλυμάτων έχουν ξεφυτρώσει καθιστώντας τεράστιο το πρόβλημα της υπερπροσφοράς κλινών, ενώ οι αρχές αδυνατούν να τα ελέγξουν και να επιβάλουν την έννομη τάξη). Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια ανισορροπία και σοβαρά οικολογικά προβλήματα στην τουριστική ανάπτυξη. Είναι σίγουρο ότι αν η Κύπρος δεν διέθετε τον ήλιο και τη θάλασσα, με την ύπαρξη των προβλημάτων αυτών δεν θα προσέλκυε τον τουρισμό που έχει σήμερα.

Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να δημιουργήσουν το αναγκαίο νομικό πλαίσιο πρώτο για να διώξουν όσους έχουν μη αδειούχα καταλύματα και δεύτερο να επιβάλλουν το αναγκαίο περιβαλλοντικό πλαίσιο στην ανέγερση ή επέκταση ξενοδοχειακών ή άλλων μονάδων.

Η ελεγχόμενη προγραμματισμένη και ισορροπημένη ανάπτυξη που θα λαμβάνει υπόψη εκτός από το περιβάλλον τις απαιτήσεις του ντόπιου και εισαγόμενου τουρισμού και τις δυνατότητες της Κυπριακής Οικονομίας γενικά και ειδικότερα σ’ εργατικά χέρια, είναι επιτακτική ανάγκη. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η κυβερνητική πολιτική.

Ένας άλλος βασικός παράγοντας, που έχει αγνοηθεί, είναι η ανάπτυξη του εσωτερικού και κοινωνικού τουρισμού.

Η μη ικανοποιητική ύπαρξη κατασκηνωτικών χώρων, λαϊκών

παραλίων, πάρκων, εκδρομικών χώρων κ.α. είναι εμφανής στην Κύπρο και η εντύπωση που επικρατεί είναι ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τον Κύπριο τουρίστα. Οι τιμές των ξενοδοχείων ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι απρόσιτες για τον Κύπριο εργαζόμενο και συγκριτικά ψηλότερες απ’ ότι πληρώνει ο ξένος τουρίστας.

Να γίνει προσπάθεια για ανάπτυξη του Χειμερινού Τουρισμού. Η Κύπρος λόγω του κλίματος της έχει όλα τα φόντα για να αυξήσει τον αριθμό των τουριστών κατά τους χειμερινούς μήνες.   

Το σχέδιο επιχορηγήσεων για τον Κοινωνικό Τουρισμό που εξήγγειλε το Υπουργείου Εργασίας και λειτούργησε τους καλοκαιρινούς μήνες του 2009 έδωσε τη δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές  χωρίς περιορισμούς και όπου αυτοί επιθυμούν στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Το κράτος κατέβαλε 45 ευρώ σε κάθε δικαιούχο ενώ τα υπόλοιπα  ανάλογα με το ξενοδοχείο  τα κατέβαλαν οι δικαιούχοι του σχεδίου.  Λόγω της κρίσης το Σχέδιο αυτό έχει διακοπεί, ελπίζουμε όμως ότι σε κάποιο στάδιο θα επανέλθει.

Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ενώ ο τομέας του Τουρισμού σε καιρό κρίσης είναι από τους μοναδικούς που παρουσιάζει άνοδο, εν τούτοις η εικόνα του πλήττεται από τη  μαζική απασχόληση κοινοτικών εργαζομένων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως φθηνή εργατική δύναμη, με αποτέλεσμα να υποσκάπτεται η ποιότητα του προιόντος και να υποβαθμίζεται η παραγωγικότητα του τομέα.

Η Υπουργός Εργασίας  κα Χαραλάμπους, σε σχετικές δηλώσεις της, επέκρινε τη συμπεριφορά της πλειοψηφίας των ξενοδόχων, οι οποίοι στο κυνήγι του εύκολου κέρδους, απολύουν κυπρίους, προσλαμβάνουν κοινοτικούς, δεν εφαρμόζουν τις συλλογικές συμβάσεις, υποσκάπτοντας συνολικά τον πιο σημαντικό τομέα της οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Υπουργός, από τα 44 ξενοδοχεία που επιθεωρήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2012, διαπιστώθηκε ότι οι κοινοτικοί  και αλλοδαποί εργαζόμενοι αποτελούν το 56% και οι Κύπριοι το 44%.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ

 

Η ΠΕΟ τονίζει ότι η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος δεν βρίσκεται  σε επιθυμητά επίπεδα, ένεκα της λανθασμένης επιλογής των ξενοδόχων που «πολέμησαν» το ντόπιο εργατικό δυναμικό και το αντικατέστησαν με φτηνό και ανειδίκευτο.

Για τη βελτίωση της κατάστασης η ΠΕΟ εισηγείται την ενθάρρυνση και ενίσχυση επενδύσεων σε νέα εξειδικευμένα ποιοτικά προϊόντα ποικίλων ενδιαφερόντων, απόσυρσης ακατάλληλων μονάδων, ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, της ιστορίας και κουλτούρας μας και αυστηρά κριτήρια στην παροχή άδειας ανέγερσης νέων μονάδων.

Παράλληλα η Ομοσπονδία δίδει ιδιαίτερη έμφαση στα νομοσχέδια που ψηφίστηκαν από τη Βουλή, σύμφωνα με τα οποία ενισχύεται με πρακτικό τρόπο το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των εργαζομένων για συνδικαλιστική Οργάνωση, η αναγνώρηση των συντεχνιών ως αντιπροσώπων των εργαζομένων, η διεξαγωγή συλλογικών διαπραγματεύσεων και η πρόσβαση των αντιπρωσώπων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδοτών.

Επιπλέον εισηγείται αποκλεισμό από κάθε ενίσχυση όσων επιχειρηματιών δεν ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές ανάπτυξης, διασύνδεση της κατηγορίας του ξενοδοχείου με τη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό, ενίσχυση του κοινωνικού τουρισμού, δημιουργία τουριστικής Αστυνομίας και ξεχωριστού Υπουργείου Τουρισμού.

 Σημαντικές θέσεις της ΕΟΚΕ για τον Τουρισμό

 

  H Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) εκπόνησε μια ενδιαφέρουσα γνωμοδότηση με θέμα «Καινοτομία στον Τουρισμό: Χάραξη στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη» με ειδική αναφορά στο νησιώτικο τουρισμό,  θέμα που αφορά και τη μικρή Κύπρο όπου ο τομέας αυτός είναι από τους βασικούς συντελεστές παραγωγής εθνικού εισοδήματος της χώρας  μας.

 Η σημασία και το ποσοστό συμβολής του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη αυξάνεται όλο και περισσότερο. Στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 11-12% του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ) ενώ σε ορισμένες νήσους όπως η Μάλτα αγγίζει το 25% του ΑΕΠ. Στην Κύπρο το ποσοστό φθάνει στο 20%.

Νέες μορφές τουρισμού αντικαθιστούν τον παραδοσιακό μαζικό τουρισμό «για θάλασσα ήλιο κλπ.». Περιλαμβάνουν πιο καινοτόμο  και εξειδικευμένο «οικολογικό» τουρισμό, πολιτιστικό τουρισμό, τουρισμό που απαιτεί καλά εκπαιδευμένο προσωπικό και διατήρηση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης .

  Επιτακτική η ανάγκη καινοτομίας

Ενόψει της μεταβαλλόμενης δυναμικής στην κοινωνία και της μείωσης του μαζικού τουρισμού που προωθείται από τους διοργανωτές ταξιδιών, ο νησιώτικος τουρισμός, σύμφωνα με την γνωμάτευση της ΕΟΚΕ πρέπει να καινοτομήσει και να προσαρμοστεί σε νέα πρότυπα για να είναι επιτυχής. Η καινοτομία προέρχεται από τους ανθρώπους που εργάζονται στον τουριστικό τομέα. Παραδόξως, η καινοτομία διαταράσσει τις κατεστημένες συνήθειες και οι άνθρωποι θα αντιστέκονται στις αλλαγές όσο δεν βλέπουν άμεσο όφελος.

Στις μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις η καινοτομία αποτελεί συνεχή επιδίωξη και μόνιμο τμήμα της επιχειρησιακής λήψης αποφάσεων. Για να μην βρεθούν απροετοίμαστες ενόψει απροσδόκητων καινοτομιών, οι σημερινές επιχειρήσεις έχουν ενσωματώσει την καινοτομία στον καθημερινό σχεδιασμό τους. Γι’ αυτές, πρόκειται απλά για ένα πρόσθετο παραγωγικό συντελεστή.

Ωστόσο, για τις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με βάση τουριστικούς προορισμούς, η δυνατότητα να επωφεληθούν της καινοτομίας είναι περιορισμένη. Τα κύρια μειονεκτήματα είναι η έλλειψη προσωπικού και χρηματοδότησης. Οι τουριστικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ασχολούνται κυρίως με τις καθημερινές ανάγκες των τακτικών πελατών και δεν είναι σε θέση να εξοικονομήσουν πόρους για Ερευνα και  ανάπτυξη.

Ο τουριστικός τομέας κυριαρχείται από ΜΜΕ και τούτο ισχύει κυρίως στις νησιώτικες περιοχές. Για να επιβιώσουν σε ένα αυξανόμενα ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, οι τουριστικές επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρές, θα χρειαστεί να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και κρίσιμης μάζας προκειμένου να μειώσουν το κόστος των συναλλαγών, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να διευρύνουν την ισχύ τους στην αγορά. Οι μηχανισμοί αναδιάρθρωσης και συνεργασίας θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις μεταβολές και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Πρόκληση για τον τομέα του τουρισμού αποτελεί η προσφορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ο τουρισμός με βάση την εμπειρία, ο βιώσιμος τουρισμός και ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελούν σήμερα ορισμένες από τις στρατηγικές δημιουργίας πολλών καινοτόμων τουριστικών προϊόντων σε πολλούς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Τα νησιά πρέπει να προωθήσουν αυτά τα προϊόντα περισσότερο δεδομένου ότι αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο της «νησιώτικής τους ταυτότητας».

Ο τουρισμός με βάση την εμπειρία αναδεικνύεται από την αλληλεπίδραση μεταξύ τουριστών και τόπων προορισμού. Η γενική εμπειρία των τουριστών  συνίσταται σε πολυάριθμες μικρές συναντήσεις με διάφορα άτομα που εργάζονται στον τομέα του τουρισμού.

Η αυξανόμενη συνειδητοποίηση των καταναλωτών όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα παρέχει το κίνητρο σε τουριστικές επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση. Πράγματι, τα κύρια προϊόντα που φέρουν το στίγμα αυτής της καινοτομίας βρίσκονται σε μικρούς προσοδοφόρους τομείς της αγοράς όπως ο οικολογικός τουρισμός και ο εξερευνητικός τουρισμός.

Ο πολιτιστικός τουρισμός είναι  επίσης ένας σημαντικός και αναπτυσσόμενος κλάδος που προσελκύει σχετικά εύπορους και μορφωμένους επισκέπτες. Πολλά νησιά προέβησαν σε αναδιάρθρωση των πολιτιστικών υπηρεσιών τους και αναπτύσσουν καινοτομίες με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω του πολιτισμού.. Διαφοροποιούν την τουριστική προσφορά τους και αυξάνουν τη διάρκεια της παραμονής με παράδειγμα την καλύτερη παρουσίαση και προώθηση των προσφερομένων τουριστικών εμπειριών και εκδηλώσεων.

 Παραοικονομία

 

Υπάρχει και μια σκοτεινή πλευρά στο  νησιώτικο τουρισμό.     Πρόκειται για την παραοικονομία που προσφέρει πρόσθετα εισοδήματα στους νησιώτες αλλά έχει αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας. Οι δευτερεύουσες κατοικίες οδηγούν σε αύξηση των τιμών για τους κατοίκους των νησιών, αποτελούν όμως και πηγή εισοδήματος. Περαιτέρω, παρατηρείται ο κορεσμός των υποδομών ύδρευσης, αποβλήτων και ενέργειας, αφού κατά τους μήνες αιχμής μπορεί να χρησιμοποιούνται έως και είκοσι φορές περισσότερο από τον αριθμό του εγχώριου πληθυσμού.

Συνέπεια της εποχικής διακύμανσης των απαιτήσεων απασχόλησης, είναι η ανάδειξη και η παρουσία της παραοικονομίας. Η κακή χρήση, ακόμη και η κατάχρηση της εργασίας των φοιτητών, ή η χρήση παράνομης εργασίας βλάπτει τόσο τους νόμιμους εργαζόμενους όσο και τους παράνομους, αφού μειώνει τα επίπεδα των μισθών που καταβάλλονται. Η παράνομη εργασία μπορεί να αφορά σημαντικό ποσοστό ατόμων που εργάζονται στον τομέα του τουρισμού. Σε ορισμένες χώρες, υπερβαίνει το ήμισυ του εργατικού δυναμικού. Στην Κύπρο σε πρόσφατη έρευνα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το ποσοστό της αδήλωτης και παράνομης εργασίας στα εστιατόρια και ξενοδοχεία ανερχόταν στο 53%!

Το φτηνό και μετακινούμενο εργατικό δυναμικό από τα νέα κράτη μέλη, π.χ. από την Πολωνία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αποτελεί όλο και πιο εμφανές χαρακτηριστικό του Δυτικού τουρισμού, συμπεριλαμβανομένου του νησιωτικού τουρισμού. Βάσει των κοινοτικών κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, αυτή η τάση δεν πρόκειται να σταματήσει και το ερώτημα που τίθεται πλέον στους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτήν. Πρέπει να διασφαλιστεί τόσο η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, όσο και η ίση μεταχείριση, η τήρηση των όρων εργασίας και η πρόληψη της εκμετάλλευσης των εργαζομένων.

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΟ

 

 

Λευκωσία 19.11.201

-- page break --

Πίνακας Αρ. 1

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Αφίξεις Περιηγητών

΄Εσοδα (€ εκ.)

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

47.066

45.952

44.442

47.610

31,2

29,7

29,8

30,0

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

56.626

55.250

62.294

55.420

36,3

33,9

36,9

32,3

ΜΑΡΤΙΟΣ

90.434

103.803

98.964

94.300

57,4

65,6

66,4

62,5

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

181.395

139.658

199.762

189.648

107,4

89,0

136,7

114,6

ΜΑΙΟΣ

246.546

258.014

267.487

276.781

158,1

164,8

187,1

214,3

ΙΟΥΝΙΟΣ

260.931

275.280

300.817

329.977

175,4

195,3

220,0

254,5

ΙΟΥΛΙΟΣ

304.126

306.106

359.104

371.453

232,5

231,1

274,4

301,5

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

291.583

304.264

337.013

363.573

234,8

241,1

267,0

312,1

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

276.178

289.126

304.260

335.352

200,2

220,5

235,8

-

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

230.431

241.698

259.863

-

156,3

175,5

188,8

-

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

89.670

92.643

92.878

-

61,0

62,4

64,8

-

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

66.201

61.199

65.339

-

42,7

40,9

41,6

-

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2.141.193

2.172.998

2.392.228

-

1.493,2

1.549,8

1.749,3

-

%  Μεταβολή

 

1,5

10,1

-

 

3,8

12,9

-

-- page break --

Πίνακας Αρ. 2

Αφίξεις τουριστών

κατά χώρα συνήθους διαμονής

 

Χώρα

Συνήθους διαμονής

2011

2010

2009

ΣΥΝΟΛΟ

2.392.228

2.172.998

2.141.193

 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΗ  

2.245.001

2.017.588

2.008.622

Βέλγιο

27.346

24.125

22.966

Βουλγαρία

10.247

8.905

8.922

Τσεχία

20.576

15.458

20.477

Δανία

34.064

30.335

29.667

Γερμανία

157.890

139.190

131.161

Εσθονία

2.047

970

2.077

Ελλάδα

138.721

127.667

131.875

Ισπανία

4.757

3.959

3.072

Γαλλία

34.363

28.749

26.187

Ιορδανία

9.662

10.527

18.537

Ιταλία

16.828

12.992

15.604

Λεττονία

1.934

1.825

1.538

Λιθουανία

2.182

2.546

1.423

Λουξεμβούργο(1)

3.154

3.374

3.020

Ουγγαρία

11.334

10.721

9.700

Μάλτα

4.511

4.358

6.154

Ολλανδία

41.631

34.212

30.996

Αυστρία

23.341

21.559

27.463

Πολωνία

24.236

18.439

17.186

Πορογαλλία

1.034

1.161

1.106

Ρουμανία

30.601

19.980

19.931

Σλοβενία

2.245

1.046

953

Σλοβακία

5.030

5.061

3.719

Φιλανδία

36.289

32.886

32.758

Σουηδία

112.212

109.746

108.253

Ηνωμένο Βασίλειο

1.020.709

996.046

1.069.196

΄Αλλες Ευρωπαϊκές Χώρες  

468.015

351.738

264.666

Ισλανδία

88

144

223

Νορβηγία

64.024

63.347

60.245

Ελβετία (2)

45.450

41.744

38.755

Ρωσσία

334.083

223.861

148.740

Τουρκία

264

321

116

Γεωργία

-

146

195

Λευκορωσσία

3.371

3.507

2.186

Ουκρανία

14.274

11.766

7.496

Σερβία

3.069

3.431

3/678

 

 

 

 

 

 

 

 

Χώρα

Συνήθους διαμονής

2011

2010

2009

ΑΦΡΙΚΗ

11.709

11.115

12.318

Νότιος Αφρική

5.793

4.816

5.623

Χώρες Β.Δ. Αφρικής

401

489

661

Αίγυπτος

4.940

4.324

5.067

΄Αλλες

572

1.485

965

 

 

 

 

ΑΜΕΡΙΚΗ

32.089

31.366

23.743

Βόρειος Αμερική

31.080

29.767

22.743

Ηνωμένες Πολιτείες

25.832

22.719

17.921

Καναδάς

5.180

6.822

4.698

΄Αλλες

66

225

123

 

 

 

 

Νότιος και Κεντρική Αμερική

1.009

1.599

999

 

 

 

 

ΑΣΙΑ  

89.995

97.699

85.237

Χώρες Κόλπου

17.451

19.914

23.460

Kουβέϊτ

1.268

1.480

2.544

Μπαχρέιν

1.768

2.184

2.970

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

11.433

11.832

14.197

Σαουδική Αραβία

1.445

2.463

2.071

Άλλες χώρες Κόλπου

1.538

1.962

1.676

Γεωργία

141

-

-

Ιορδανία

4.184

3.575

4.040

Ιράν

5.742

4.336

3.672

Ιράκ

1.409

358

89

Ισραήλ

31.910

37.876

31.364

Λίβανος

21.202

20.664

15.431

Συρία

983

1.626

1.455

Κίνα (3)

951

655

441

Ιαπωνία

694

1.194

560

Νότιος Κορέα

292

144

80

Αραβικές χώρες

-

-

-

Χώρες Μέσης Ανατολής

-

-

-

΄Άλλες (4)

5.029

7.353

4.705

 

 

 

 

ΟΚΕΑΝΙΑ

13.194

14.183

11.030

Αυστραλία

12.455

13.282

10.523

Νέα Ζηλανδία

655

857

473

΄Αλλες

83

43

33

 

 

 

 

ΜΠΕΛΑ-ΜΠΑΙΣ

 

» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

» ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

» ΓΝΩΜΙΚΑ-ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

» ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

» ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

» ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

» ΝΕΑ

» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ