Επιλέξτε γλώσσα:  

 

ΓΙΑΤΙ Ο ΜΑΡΞ ΕΙΧΕ ΔΙΚΙΟ - 18 2013f Feb 2013

Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική καταστροφή, μας ανάγκασε και πάλι να σκεφτούμε τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ζούμε στο σύνολο τους, και ήταν ο Μάρξ ο οποίος προέβλεπε ότι ο καπιταλισμός θα γίνει παγκόσμιος, και ότι οι ανισότητες θα ενταθούν σε μέγιστο βαθμό».

ΜΕΘΕΞΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΙΑ ΓΗ - 25 2007f Aug 2007

Έχετε μπροστά σας ένα βιβλίο φωτογραφιών, ένα άλμπουμ, που παρουσιάζει τις ομορφιές της Κύπρου – ελεύθερης και κατεχόμενης. Οι 500 φωτογραφίες είναι η επίμονη δουλειά αρκετών χρόνων και η δύσκολη επιλογή από 10000 και πλέον εικόνων που τράβηξα, περιδιαβάζοντας και τις δυο πλευρές της Κύπρου, πολλές φορές σε δύσβατες και δύσκολες περιοχές.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2011

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012

Η Παγκόσμια Οικονομική κρίση του 2008 που ως γνωστό ξεκίνησε από το χρηματοπιστωτικό τομέα των ΗΠΑ και «μόλυνε» όλες σχεδόν τις οικονομίες του κόσμου, εντάθηκε το 2009 και 2010, και συνεχίζει να αφήνει τα σημάδια της  κατά το 2011, ανάλογα με τις ιδιαίτερες κοινωνικές πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα.

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του ΔΝΤ η Παγκόσμια οικονομία θα παρουσιάσει για το 2011 ανάπτυξη γύρω στο 4%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις αναδυόμενες οικονομίες (Βραζιλία (4,5%), Κίνα (9,6%), Ρωσία (5,0%), Ινδία (7,9%).

Ο Γ.Γ. του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ),   Οργανισμός που ενώνει τις 40 πιο αναπτυγμένες οικονομίες-δήλωσε ότι η Παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε δεινή κατάσταση, τονίζοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη παρουσιάζει μια διστακτικότητα στις αναπτυγμένες οικονομίες και μια επιβράδυνση στις αναδυόμενες, το παγκόσμιο εμπόριο παραμένει στάσιμο, οι χρηματοπιστωτικές αγορές χαρακτηρίζονται από ταραχώδεις διακυμάνσεις και η αβεβαιότητα για το αύριο έχει φθάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα.

Στις χώρες του ΟΟΣΑ η ανεργία ξεπερνάει τα 44 εκατ. με σοβαρό αντίκτυπο στη νεολαία αφού το ποσοστό εδώ φθάνει και μέχρι το 17,4%    του πληθυσμού. Οι προβλέψεις για ανάπτυξη το επόμενο έτος είναι γύρω στο 4,5% με την ανεργία να παραμένει στα ίδια ψηλά επίπεδα.

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Οικονομία οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις δίδουν ρυθμό ανάπτυξης 1,5%  στην ευρωζώνη και 1,7% στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (ΕΕ). Για το 2012 προβλέπονται ρυθμοί ανάπτυξης  1,8% και 1,9% αντίστοιχα.

Η ανεργία εξακολουθεί να παραμένει ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Το ποσοστό ανέρχεται στο 9.7% στις χώρες τις ευρωζώνης και 9,5% στις χώρες της Ε.Ε., ποσοστό που μεταφράζεται σε 25 εκατ. άτομα. Σε μερικές χώρες το ποσοστό είναι διψήφιο (Ισπανία-20,3%, Ελλάδα 16%, Ιρλανδία 14,7%, Εσθονία 14,2% και Σλοβακία 13,8%).

Το τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα που παρουσιάστηκε στις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης το 2010 παρουσιάζεται μειωμένο το 2011 λόγω των πολύ σκληρών μέτρων λιτότητας που πήραν οι κυβερνήσεις. Το δημόσιο όμως χρέος εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα-95,6% του ΑΕΠ.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία μπορούμε σήμερα να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες στο εσωτερικό της σημερινής ευρωζώνης και της ΕΕ.

Στην πρώτη κατηγορία βρίσκονται κράτη που έχουν επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, παρουσιάζουν θετικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αυξητική πορεία των επενδύσεων και σχετικά καλή δημοσιονομική κατάσταση. Σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Φιλανδία.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει κράτη όπως η Γαλλία και η Ιταλία (καθώς και τη Βρετανία εκτός ευρωζώνης) που έχουν συγκριτικά χαμηλότερη παραγωγικότητα, παρουσιάζουν αναιμικό ρυθμό  ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ,  αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και σχετικά υψηλό δημόσιο χρέος.

Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι ασθενέστερες οικονομίες, μεταξύ των οποίων οι αδύναμοι κρίκοι της ευρωζώνης, όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, αλλά και η Ισπανία. Πρόκειται για οικονομίες που βρίσκονται σε κρίση ή ασταθή αναιμική ανάκαμψη και παρουσιάζουν ιδιαίτερα αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και υπερχρέωση του κράτους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανισόμετρης και αβέβαιης ανάκαμψης, καθίσταται όλο και πιο δύσκολη η εφαρμογή σχεδίων ενιαίας οικονομικής διακυβέρνησης και πολύ περισσότερο σχέδιο πολιτικής ενοποίησης της Ε.Ε. Οι κυρίαρχες  τάσεις κάθε κράτους-μέλους, με βάση τη διαφορετική θέση και τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους, μετέχουν στη διαπάλη για το μέλλον της ευρωζώνης, το οποίο γίνεται όλο και πιο επισφαλές στη σημερινή μορφή του.  

Η προσπάθεια που γίνεται από τις ηγέτιδες χώρες της Ευρωζώνης είναι να «σώσουν» από την πτώχευση την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία την  Πορτογαλία, γιατί σε αντίθετη περίπτωση η Ευρωζώνη κινδυνεύει με κατάρευση.

 Η συνεχιζόμενη κρίση,  η αναταραχή στις  χρηματαγορές, τα ψηλά ελλείμματα και χρέη, χρησιμοποιούνται σε πολλές χώρες, ως άλλοθι για την επιβολή περισσότερης ελαστικότητας των αμοιβών εργασίας, για την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και αποδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Χρησιμοποιούνται επίσης στην προώθηση της κατάργησης κάθε μηχανισμού τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών και στην αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης.

 Η επίθεση ενάντια στους μισθούς και τη συλλογική διαπραγμάτευση έγινε πλέον και επίσημη πολιτική  της Ε.Ε. με το λεγόμενο «Σύμφωνο για το Ευρώ», το οποίο εγκρίθηκε στη Σύνοδο  Κορυφής  των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης στις 11.3.2011.

 Στο σχετικό κεφάλαιο για την ανταγωνιστικότητα αναφέρονται μέτρα  «που να διασφαλίζουν ότι η εξέλιξη του κόστους συμβαδίζει με την παραγωγικότητα όπως:

● Επανεξέταση του τρόπου καθορισμού των μισθών και εφόσον απαιτείται του βαθμού συγκέντρωσης της διαπραγματευτικής διαδικασίας και των μηχανισμών τιμαριθμοποίησης, τηρουμένης παράλληλα της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

● μέριμνα ώστε οι μισθολογικές συμφωνίες στο δημόσιο τομέα να στηρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται στον ιδιωτικό τομέα ως προς την ανταγωνιστικότητα»

Οι ευρωπαίοι συνδικαλιστές, θεωρούν τις πιο πάνω διατυπώσεις ως επίθεση  ενάντια στους μισθούς και στις συλλογικές συμβάσεις. Αναφέρουν, ότι, δεν είναι οι μισθοί που προκάλεσαν τα ψηλά εξωτερικά ελλείμματα και δε μπορούν να δεχθούν  η μισθολογική πολιτική να γίνει το βασικό εργαλείο για αύξηση της ανταγωνιστικότητας.  Τονίζουν δε ότι η πολιτική λιτότητας που εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες δεν αποκαθιστά την εμπιστοσύνη στις αγορές, ούτε συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αντίθετα «κλειδώνει» τις οικονομίες σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, πληθωρισμό και σε κατιούσα πορεία.

  

-- page break --

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ (2010-2012)

ΧΩΡΕΣ

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(%)

 ΑΝΕΡΓΙΑ

(%)

ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

(% ΕΠΙ ΑΕΠ)

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

(% ΕΠΙ ΑΕΠ)

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Αυστρία

2,1

2,9

2,1

4,4

4,2

4,0

-4,6

-3,7

-3,2

78,6

80,0

81,6

Βέλγιο

2,1

2,4

2,0

8,3

7,6

7,3

-4,2

-3,6

-2,8

100,7

100,7

100,4

Εσθονία

3,1

5,9

4,7

16,8

14,2

13,0

0,1

-0,5

-1,7

12,1

15,2

19,9

Φιλανδία

3,1

3,8

2,8

8,4

7,9

7,1

-2,8

-1,4

-0,6

57,4

62,7

66,1

Γαλλία

1,4

2,2

2,1

9,3

9,0

8,7

-7,0

-5,6

-4,6

94,1

97,3

100,0

Γερμανία

3,5

3,4

2,5

6,8

6,0

5,4

-3,3

-2,1

1,2

87,0

87,3

86,9

Ελλάδα

-4,5

-2,9

0,6

12,5

16,0

16,4

-10,4

-7,5

-6,5

147,3

157,1

159,3

Ιρλανδία

-1,0

0,0

2,3

13,5

14,7

14,6

-32,4

-10,1

-8,2

102,4

120,4

125,6

Ιταλία

1,2

1,1

1,6

8,4

8,4

8,1

-4,5

-3,9

-2,6

126,8

129,0

128,4

Λουξεμβούργο

3,5

3,2

3,9

6,0

5,4

4,8

-1,7

-0,9

0,0

19,7

20,5

23,9

Ολλανδία

1,8

2,3

1,9

4,3

4,2

4,0

-5,3

-3,7

-2,1

71,4

74,3

75,2

Πορτογαλία

1,3

-2,1

1,5

10,8

11,7

12,7

-9,2

-5,9

-4,5

103,1

110,8

115,8

Σλοβακία

4,0

3,6

4,4

14,4

13,8

12,8

-7,9

-5,1

-4,0

44,5

48,7

51,2

Σλοβενία

1,2

1,8

2,6

7,2

7,7

7,5

-5,6

-5,6

-4,1

47,5

52,9

56,5

Ισπανία

-0,1

0,9

1,6

20,1

20,3

19,3

-9,2

-6,3

-4,4

66,1

73,6

74,8

Μάλτα

2,7

2,0

2,2

6,8

6,7

6,5

-3,6

3,9

 

68,0

74,0

 

Κύπρος

1,1

0,5

0,2

6,1

7,1

7,0

-6,0

-5,5

-2,5

61,0

62,0

63,0

Ευρωζώνη

1,8

1,5

1,7

9,9

9,7

9,3

-6,0

-4,2

-3,0

92,7

95,6

96,5

Ευρώπη των 27

1,9

1,8

1,9

9,6

9,5

9,1

-6,4

 

 

80,0

 

 

-- page break --

Κυπριακή Οικονομία

Η Παγκόσμια Οικονομική Κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά και τη μικρή αλλά ανοικτή κυπριακή οικονομία. Οι συνέπειες της κρίσης συνεχίστηκαν και μέσα στο 2011, επιδεινώθηκαν δε από τα τραγικά γεγονότα στο Μαρί και την έκρηξη στο  μεγαλύτερο ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του νησιού. Έτσι ενώ στα μέσα του χρόνου ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζετο στο 1,5% (πρόβλεψη ΔΝΤ 1,7%) μετά τα γεγονότα της 11ης Ιουλίου η πρόβλεψη  αυτή αναθεωρήθηκε προς τα κάτω (0,5)%.

Από τους επί μέρους κλάδους της οικονομίας σημειώνουμε τις ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις του τουρισμού. Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένονται 2423000 τουρίστες 10% περισσότεροι από το 2010. Τα δε έσοδα αναμένεται να σημειώσουν 16% αύξηση περίπου σε σύγκριση με το 2010 φθάνοντας  το 1,8 δισεκ. ευρώ. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη μεγάλη αύξηση  των τουριστικών αφίξεων από τη  Ρωσία αλλά και από τη  μικρή ανάκαμψη των αφίξεων από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη σταθεροποίηση από τις Σκανδιναβικές χώρες .

Οι κλάδοι της υλικής παραγωγής-κατασκευές και μεταποίηση-αναμένεται να σημειώσουν αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αφού επηρεάζονται από τη μειωμένη ζήτηση αλλά και τα διαχρονικά διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας.

Παρόλα αυτά ο ευρωπαίος επίτροπος για οικονομικές και Νομισματικές υποθέσεις ΄Ολι Ρεν, απαντώντας σε όσους επιμένουν να βλέπουν την οικονομία με τα πιο μελανά χρώματα, τόνιζε τον Αύγουστο του 2011 ότι η Κυπριακή Οικονομία έχει γενικά γερές βάσεις, απέρριψε τη θέση ότι η οικονομία της Κύπρου είναι υπερβολικά εκτεθειμένη στην Ελλάδα, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στη διάσωση της Ελλάδας, θα έχει διαχειρίσιμες επιδράσεις στον τραπεζικό τομέα της Κύπρου. Ο Επίτροπος σημείωσε, ότι οι κυπριακές τράπεζες έχουν ικανοποιητικά κεφαλαιουχικά αποθέματα για να απορροφήσουν οποιεσδήποτε απώλειες, προσθέτοντας,  ότι αν και ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου είναι μεγάλος σε σχέση με την οικονομία της χώρας, οι κυπριακές τράπεζες τυγχάνουν καλής εποπτείας.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα εκτιμάται ότι το 2012 ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι 0,2%. Ο Υπουργός Οικονομικών προωθεί την υλοποίηση 30 έργων ανάπτυξης ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται μαρίνες, καταφύγια σκαφών, ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς, αποχετευτικά, γήπεδα γκολφ και άλλα.

Εχει μεγάλη σημασία η υλοποίηση του αναπτυξιακού προϋπολογισμού στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ( ο Υπουργός Οικονομικών, μίλησε για υλοποίηση 90%) γιατί η επαναφορά της οικονομίας σε σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης θα βοηθήσει στην αύξηση των εσόδων του κράτους, στην απάμβλυνση της ανεργίας και στη δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος. Για να γίνει όμως κατορθωτό να  υλοποιηθούν τα 30  έργα ανάπτυξης που ανακοίνωσε ο Υπουργός ,  πρέπει να  επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να εκλείψουν οι γραφειακές διατυπώσεις και κωλύματα. Προς τούτο πρέπει να βοηθήσει και η Βουλή η οποία με διάφορα νομοθετήματα μπορεί να διαφοροποιήσει γραφειοκρατικές και άλλες πρακτικές που ισχύουν σήμερα.

Ανεργία

Η συνεχιζόμενη κρίση και ιδιαίτερα η στασιμότητα σε βασικούς τομείς της οικονομίας έχει αυξήσει κατακόρυφα το δείκτη της ανεργίας. Κατά το 2011 το ποσοστό ανεργίας  αναμένεται να ανέλθει στο 7.3% του εργατικού δυναμικού σε σύγκριση με 6,2% το 2010. Τούτο σημαίνει ότι 28000 περίπου άνθρωποι δεν έχουν εργασία.

Εξετάζοντας την ανεργία κατά οικονομική δραστηριότητα βλέπουμε ότι το πιο μεγάλο πρόβλημα παρουσιάζεται στους κλάδους του χονδρικού και λιανικού εμπορίου (19% του συνόλου), στις κατασκευές (15%), η Δημόσια Διοίκηση και ΄Αμυνα (12%) και Μεταποίηση (9%), ενώ μεγάλο μέρος των ανέργων (11%) είναι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας.

Όσον αφορά τις ηλικίες, το μεγαλύτερο μέρος της ανεργίας προέρχεται από ανθρώπους ηλικίας 30-49 ετών – 44% του συνόλου, ενώ ένα σεβαστό ποσοστό – 26% προέρχεται από ανθρώπους  ηλικίας  50-64 ετών, οι οποίοι μένοντας άνεργοι, δυσκολεύονται περισσότερο από άλλες κατηγορίες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Τέλος, σημειώνουμε την αυξητική τάση  που παρουσιάζεται στους άνεργους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (34% του συνόλου έναντι 30,9% το 2010 και 29,9% το 2009).

 Ολοκληρωμένη  απάντηση στην ανεργία μπορεί να δοθεί κυρίως μέσα από την ανάκαμψη της οικονομίας, με ανάπτυξη, με επενδύσεις που θα διευρύνουν τον παραγόμενο πλούτο γεγονός που θα  δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

 • Την ίδια στιγμή χρειάζεται και η παρέμβαση της πολιτείας για τη συγκράτηση και αναχαίτιση της ανεργίας. Θεωρούμε ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας κινήθηκαν έγκαιρα και αποφασιστικά προς την σωστή κατεύθυνση. Με τη σωστή διαβούλευση αλλά και τη στήριξη των κοινωνικών εταίρων προωθήθηκαν μέτρα και εξαγγέλθηκαν σχέδια που κόστισαν αρκετά εκατομμύρια, χωρίς τα οποία πιστεύουμε ότι η ανεργία πιθανόν να ήταν ψηλότερη.
 • Πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια και στις δύο κατευθύνσεις: Ανάκαμψη της οικονομίας που είναι η ριζική λύση, αλλά και συνεχή βελτίωση και ενίσχυση των μέτρων για απάμβλυνση του προβλήματος μέσα από τα διάφορα σχέδια.
 • Χρειάζεται να επιμείνουμε στην επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού για το 2012.
 • Χρειάζεται παράλληλα οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις να στηρίξουν πιο έντονα και πιο αποφασιστικά τα μέτρα και τα σχέδια που εφαρμόζει το Υπουργείο για την συγκράτηση της ανεργίας και στήριξης της απασχόλησης.
 • Θέλουμε να συνεχιστούν με ακόμα πιο εντατικούς ρυθμούς ή εκστρατεία που ανέλαβε το Υπουργείο Εργασίας για πάταξη της παράνομης και αδήλωτης απασχόλησης. Το γεγονός ότι σχεδόν ένας στους τρεις εργαζόμενους σε κλάδους όπως οι κατασκευές και ο τουρισμός εργάζονται αδήλωτα καταδεικνύει την έκταση αυτού του προβλήματος.

Πέραν τούτου σοβαρό ρόλο για την αντιμετώπιση της ανεργίας έχουν να διαδραματίσουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες απασχόλησης οι οποίες έχουν αναβαθμιστεί και επεκταθεί σ’ όλες τις πόλεις και χωριά. Θα πρέπει να επικεντρωθούν στην επανένταξη στην αγορά εργασίας των ηλικιών 50-64 ετών καθώς των νέων και των ανειδίκευτων.

Αυτές οι Υπηρεσίες με προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (με τη συμβολή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) μπορούν να βοηθήσουν τους ανέργους να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Δημόσια Οικονομικά

Ενώ στις αρχές του 2011 στους προϋπολογισμούς του 2011 έμπαινε στόχος για μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 4,5%, η καθυστέρηση στη συζήτηση για τα μέτρα, η μη ψήφιση μέτρων που θα βάραιναν τα κέρδη και η καταστροφή του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στο Βασιλικό, η συνεχιζόμενη ύφεση και κρίση χρέους στην Ευρωζώνη, έχουν διαφοροποιήσει τα δεδομένα. Έτσι το έλλειμμα μέχρι το έτος 2011 αναμένεται να ανέλθει στα -6% του ΑΕΠ  (σε σύγκριση με -4,9% το 2010).

Σε μια προσπάθεια προώθησης μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης η Κυβέρνηση μπήκε σε ένα διάλογο με τις Συντεχνίες και τους εργοδότες με στόχο την επίτευξη  της όσο το δυνατό μεγαλύτερης συναίνεσης από τους κοινωνικούς εταίρους.

Το συνδικαλιστικό κίνημα σ’ αυτό το διάλογο έδειξε υψηλό επίπεδο ευθύνης και σοβαρότητας και έχει κάνει συνειδητά σοβαρές υπερβάσεις οι οποίες πιστεύουμε ότι εκτιμήθηκαν από την κοινωνία. Την ίδια υπευθυνότητα αναμένουμε να δείξουν τόσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και οι εργοδότες.

Μέσα στο  Σεπτέμβριο του 2011 η Βουλή ψήφισε το  Α΄πακέττο μέτρων με το οποίο η κυβέρνηση αναμένεται να εισπράξει 310 εκατ. ευρώ.

Τα μέτρα που ψηφίστηκαν ήταν τ’ ακόλουθα:

- μόνιμη συνεισφορά ύψους 3% των υπαλλήλων του ευρύτερου δημοσίου τομέα

-Αύξηση των εισφορών των δημοσίων υπαλλήλων από 0,75% και 1,75% σε 2%.  

-Κλιμακωτή αποκοπή από τον μισθό των υπαλλήλων και συνταξιούχων του ευρύτερου δημοσίου τομέα για δύο χρόνια.

-Επιβολή ειδικού τέλους στις εταιρείες που φθάνει τα 350 ευρώ ετησίως.  

-Αύξηση ποσοστού της έκτακτης εισφορά για άμυνα από 10% σε 15% στους τόκους και από 15% σε 17% στα μερίσματα.  

-Μικρή αύξηση συντελεστών στη φορολογία ακινήτων. Προνοεί μείωση της μη φορολογούμενης αξίας από τις 170.860 ευρώ σε 120.000 ευρώ.  

-Αύξηση του ποσοστού στο φορολογητέο εισόδημα που υπερβαίνει στις 60.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος για φυσικά πρόσωπα, από 30% σε 35%.  

Η κυβέρνηση συνεχίζει το διάλογο για τη διαμόρφωση του Β΄ πακέτου το οποίο περιλαμβάνει;

 

 • - Mείωση κλιμάκων εισδοχής κατά 10% στην Δημόσια Υπηρεσία
 • - Περιορισμό δημοσίων δαπανών κατά 160 εκ. για το 2012
 • - Ρύθμιση για μη προαγωγή δημοσίων υπαλλήλων όταν μένουν 18 μήνες για αφυπηρέτηση
 • - Μείωση κοινωνικών παροχών μέσω στόχευσης ύψους 200 εκ.
 • - Κοινωνικό Διάλογο για μη καταβολή ΑΤΑ στα τέσσερα προσεχή εξάμηνα.
 • - Νομοσχέδιο για υποχρεωτική έκδοση απόδειξη από αγοραστή/πωλητή
 • - Νομοσχέδιο για απάλειψη προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Ταμείο Εσωτερικών προσόδων
 • - Νομοσχέδιο για θεσμοθέτηση και εφαρμογή εναλλαξιμότητας στη δημόσια υπηρεσία.

Στα πλαίσια του Β΄ πακέτου το συνδικαλιστικό κίνημα έχει δεκτεί τη  μη καταβολή του ποσοστού αύξησης της ΑΤΑ που θα προκύψει από την 1/1/2012 και για περίοδο δύο χρόνων, κάτι που θα εξοικονομήσει περίπου 140 εκατ. ευρώ στο κράτος.

Ταυτόχρονα όμως πιστεύουμε ότι ο συσσωρεμένος πλούτος και τα κέρδη πρέπει να συνδράμουν περισσότερο.  Προς αυτή την κατεύθυνση  

 

 • - Να περιληφθεί απόφαση για εισφορά των επιχειρήσεων με βάση τα κέρδη τους
 • - Να συμπεριληφθεί αυξημένος συντελεστής φορολογίας στα είδη πολυτέλειας τα οποία η κατανάλωση τους υποδεικνύει πλούτο.
 • - Να προχωρήσει πιο αποφασιστικά η πάταξη της φοροδιαφυγής και να επισπευθεί η διαδικασία είσπραξης ανείσπρακτων οφειλόμενων φόρων.
 • - Να φορολογηθεί η αδρανής μεγάλη ακίνητη περιουσία
 • - Να επαναληφθεί το μέτρο για τη φορολογική αμνηστεία που πριν μερικά χρόνια έχει αποφέρει στο κράτος 130 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Υπουργείου Οικονομικών, αν ψηφιστεί Β΄πακέττο μέτρων, το δημοσιονομικό έλλειμμα θα υποχωρήσει το 2012 στο -2.8%  του ΑΕΠ και θα μηδενιστεί το 2013. Εδώ θα θέλαμε να εκφράσουμε την αντίθεση μας για το στόχο  μηδενισμού του ελλείμματος.  Μια οικονομία σαν την δική μας που υστερεί από  τις οικονομίες των αναπτυγμένων χωρών της Ευρωζώνης, χρειάζεται μεγαλύτερη ανάπτυξη, χρειάζεται επενδύσεις για αναπτυξιακούς σκοπούς. Ο στόχος για μηδενισμό του ελλείμματος έρχεται σε αντίφαση με την αύξηση των δαπανών για ανάπτυξη. Ας παραμείνουμε στα επίπεδα ελλείματος 3%  του ΑΕΠ και ας δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην ανάπτυξη.

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ

Υπεύθυνος του Γραφείου Ερευνών και Μελετών ΠΕΟ

 

 

Λευκωσία 15.11.2011

 

 

 

 

 

 

-- page break --

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(2007 – 2011)

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

 

2012

1

ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (€ εκατ.)

15830

17247

16946

17465

18167

19507

2

ΑΕΠ σε σταθερές τιμές του 2005  (€ εκατ. )

14646

15192

14910

15080

15155

15320

 

Ρυθμός αύξησης Α.Ε.Π. (%)

4,4

3,6

-1,7

1,0

0,5

0,2

 

Α. Αγροτική Οικονομία

-3,7

-6,6

-0,2

-1,4

-2,2

 

 

Β. Μεταποίηση

1,5

3,3

-5,8

-1,6

-1,5

 

 

Γ. Κατασκευές

8,4

1,8

-18,6

-7,0

-6,5

 

 

Δ. Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

2,5

-3,4

-6,0

3,4

2.8

 

3

Ρυθμός Πληθωρισμού  (%) (εναρμονισμένος)

2,5

4,4

0,2

2,6

3,5

3,0

4

% ανεργίας επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

3,9

3,7

5,3

6,2

7,3

7,5

5

Δημοσιονομικό έλλειμμα ( € εκατ)

+537,9

+96,0

-1017

-850

-1090

-528

6

Δημοσιονομικό έλλειμμα (% στο Α.Ε.Π.)

+3,2

+0,6

-6,0

-4,9

-6,0

-2,8

7

Δημόσιο Εξωτερικό Χρέος (€ εκατ) (για σκοπούς Μάαστριχ)

9331

8346

9826

10690

11898

12485

8

Δημόσιου Εξωτερικού Χρέους επί Α.Ε.Π.. (%)

64,6

48,4

58,0

60,8

65,5

66,6

9

Ρυθμός Αύξησης Παραγωγικότητας %  (με ώρες εργασίας)

1,9

-0,3

-2,3

0,5

-0,3

 

10

Ρυθμός Αύξησης Ονομαστικών Μισθών (%)

3,1

7,4

4,3

4,4

4,0-

 

11

Ρυθμός Αύξησης Πραγματικών Μισθών (%)

0,6

2,7

4,0

1,4

1,0

 

12

Κατά κεφαλή εισόδημα ( € )

19017

21284

20119

20972

22100

 

13

Αριθμός  Τουριστών (σε χιλιάδες)

2416

2403

2139

2203

2423

 

14

‘ Εσοδα από  Τουρισμό (€ εκατ.)

1858

1792

1492

1567

1817

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγές:

 

 

 

 

 

 

 

2. Γραφείο Προγραμματισμού

 

 

 

 

 

 

 

3. Γραφείο Ερευνών & Μελετών

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΠΕΛΑ-ΜΠΑΙΣ

 

» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

» ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

» ΓΝΩΜΙΚΑ-ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

» ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

» ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

» ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

» ΝΕΑ

» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ