Επιλέξτε γλώσσα:  

 

ΓΙΑΤΙ Ο ΜΑΡΞ ΕΙΧΕ ΔΙΚΙΟ - 18 2013f Feb 2013

Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική καταστροφή, μας ανάγκασε και πάλι να σκεφτούμε τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ζούμε στο σύνολο τους, και ήταν ο Μάρξ ο οποίος προέβλεπε ότι ο καπιταλισμός θα γίνει παγκόσμιος, και ότι οι ανισότητες θα ενταθούν σε μέγιστο βαθμό».

ΜΕΘΕΞΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΙΑ ΓΗ - 25 2007f Aug 2007

Έχετε μπροστά σας ένα βιβλίο φωτογραφιών, ένα άλμπουμ, που παρουσιάζει τις ομορφιές της Κύπρου – ελεύθερης και κατεχόμενης. Οι 500 φωτογραφίες είναι η επίμονη δουλειά αρκετών χρόνων και η δύσκολη επιλογή από 10000 και πλέον εικόνων που τράβηξα, περιδιαβάζοντας και τις δυο πλευρές της Κύπρου, πολλές φορές σε δύσβατες και δύσκολες περιοχές.

KATANOMH ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Είναι από τους βασικούς δείκτες που λαμβάνεται υπόψη από το συνδικαλιστικό κίνημα στην διεκδίκηση των αιτημάτων είναι η κατανομή του εθνικού εισοδήματος.

Η δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος αποτελεί ένα από τις βασικότερους στόχους της ΠΕΟ.

Όταν οι μισθοί και τα υπόλοιπα δικαιώματα των εργαζομένων αυξάνονται με τους ίδιους ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας εργασίας έχουμε μια ανάλογη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. Ωστόσο αυτή η βελτίωση δεν καθιστά δικαιότερη τη κατανομή του εθνικού εισοδήματος. Η κατανομή αυτή καθίσταται δικαιότερη είτε με την διεκδίκηση αυξήσεων στους μισθούς που να υπερέχουν της αύξησης της παραγωγικότητας είτε και με την ανακατανομή των εισοδημάτων που γίνεται μέσα από τη φορολογική και κοινωνική πολιτική του κράτους.

Από τα στοιχεία που πήραμε από την έκδοση της Στατιστικής Υπηρεσίας “National Economic Accounts 2007” φαίνεται πως την περίοδο που ανασκοπούμε το μερίδιο των μισθωτών στο εθνικό εισόδημα σημείωσε μείωση κατά μία μονάδα (45,7% το 2003, 44,7% το 2007). Ανάλογη μείωση σημείωσε και η κατηγορία Ακαθάριστο Λειτουργικό Πλεόνασμα που βασικά αποτελούν τα κέρδη των επιχειρήσεων – από 20,6% το 2003 στο 19,3% το 2007.

Όσον αφορά την κατηγορία τεκμαρτοί μισθοί και ημερομίσθια αυτοεργοδοτουμένων και εδώ σημειώθηκε ελαφρύ μείωση – από 9,6% το 2003 στο 9,0% το 2007. Για να εκτιμήσουμε όμως καλύτερη την κατανομή πρέπει να την εξετάσουμε σε συνάρτηση με τον αριθμό και το ποσοστό των μισθωτών σε σχέση με τον επικερδώς απασχολούμενο πληθυσμό.

Το 2003 οι μισθωτοί αποτελούσαν το 84% του επικερδώς απασχολούμενου πληθυσμού.. Το 2007 έφθασαν το 88% .Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το στοιχείο εκτιμούμε ότι η κατανομή του εθνικού εισοδήματος δεν είναι δίκαιη, οι μισθωτοί δεν παίρνουν αυτό που τους αναλογεί στην παραγωγή του εθνικού πλούτου.

Γι’ αυτό το συνδικαλιστικό κίνημα στην διεκδίκηση των αιτημάτων αφού μεταξύ άλλων έλαβε υπόψη του αυτό το δείκτη και αποφάσισε όπως οι αυξήσεις στους μισθούς υπερέχουν της εθνικής παραγωγικότητας, γεγονός που θα βελτιώσει την κατανομή των μισθωτών στο εθνικό εισόδημα.

 EΡΓΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ 10.12.2008

 

 

ΜΠΕΛΑ-ΜΠΑΙΣ

 

» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

» ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

» ΓΝΩΜΙΚΑ-ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

» ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

» ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

» ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

» ΝΕΑ

» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ