Επιλέξτε γλώσσα:  

 

ΓΙΑΤΙ Ο ΜΑΡΞ ΕΙΧΕ ΔΙΚΙΟ - 18 2013f Feb 2013

Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική καταστροφή, μας ανάγκασε και πάλι να σκεφτούμε τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ζούμε στο σύνολο τους, και ήταν ο Μάρξ ο οποίος προέβλεπε ότι ο καπιταλισμός θα γίνει παγκόσμιος, και ότι οι ανισότητες θα ενταθούν σε μέγιστο βαθμό».

ΜΕΘΕΞΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΙΑ ΓΗ - 25 2007f Aug 2007

Έχετε μπροστά σας ένα βιβλίο φωτογραφιών, ένα άλμπουμ, που παρουσιάζει τις ομορφιές της Κύπρου – ελεύθερης και κατεχόμενης. Οι 500 φωτογραφίες είναι η επίμονη δουλειά αρκετών χρόνων και η δύσκολη επιλογή από 10000 και πλέον εικόνων που τράβηξα, περιδιαβάζοντας και τις δυο πλευρές της Κύπρου, πολλές φορές σε δύσβατες και δύσκολες περιοχές.

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ A.Παυλικκα

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΟ 2002

 

Το βιβλιαράκι αυτό περιέχει τη φορολογική μεταρρύθμιση που ολοκληρώθηκε το 2002, την εκτίμηση του συνδικαλιστικού κινήματος της ΠΕΟ και το ρόλο που διαδραμάτισε η Ομοσπονδία για την ψήφιση των νομοσχεδίων της μεταρρύθμισης.

 

 

ΚΥΠΡΟΣ- Ε.Ε.- ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΟ 2002

 

Η πρώτη αυτή έκδοση περιλαμβάνει όλο το ιστορικό της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι την υιοθέτηση του Ευρώ από 12 χώρες  ( 2002.) Όσον αφορά την Κύπρο παρουσιάζεται με κριτικό φακό η όλη πορεία προς την ένταξη μέχρι το 2002.Γίνεται ανασκόπηση των σχέσεων της Κύπρου με την Ε.Ε., αναφέρονται οι επιπτώσεις της Τελωνειακής ¨Ένωσης της Κύπρου με την ¨Ένωση, και εν εκτάσει αναλύεται η εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο.

 

ΚΥΠΡΟΣ - ΕΟΚ- ΕΚΔΟΣΗ ΣΠΟΥΤΝΙΚ 1986

-

Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε το 1986 σε μια εποχή πριν την κατάρρευση του σοσιαλισμού, σε μια εποχή που ο κόσμος χωριζόταν σε δύο στρατόπεδα, σε μια εποχή που η Κυπριακή Κυβέρνηση προωθούσε την Τελωνιακή¨¨Ενωση με την Ε.Ε ( τότε ΕΟΚ). Οι επιπτώσεις στη Βιομηχανία και στην Αγροτική Οικονομία που αναφέρονται στο βιβλίο δυστυχώς επαληθεύτηκαν 16 χρόνια μετά, όταν τέλειωσε η πρώτη δεκαετής περίοδος εφαρμογής της συμφωνίας.

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ- ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΟ 1999

Στην έκδοση αυτή (1999) παρουσιάζονται μια σειρά από στατιστικά στοιχεία που αφορούν οικονομικούς, κοινωνικούς και άλλους δείκτες της Κυπριακής και Διεθνούς πραγματικότητας, πλαισιούμενοι  με έγχρωμες γραφικές παραστάσεις που δίδουν τις τάσεις εξέλιξης των δεικτών με πιο εύκολο και κατανοητό τρόπο.

Επίσης στην έκδοση περιέχονται αναλύσεις πάνω σε σημαντικά θέματα όπως η ανάλυση της διεθνούς και κυπριακής οικονομίας, η απελευθέρωση των επιτοκίων, η ΑΤΑ, ΟΙ ιδιωτικοποιήσεις, οι ξένοι εργάτες, η παραγωγικότητα κλπ.

 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ- ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΟ 1982

 

Στο μικρό αυτό βιβλιαράκι που εκδόθηκε το 1982 παρουσιάζεται ένα πακέτο 22 ερωτοαπαντήσεων γύρω από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), που άρχισε να εφαρμόζεται στην Κύπρο την 1.7.1992. Οι απαντήσεις   δίδονται με απλό τρόπο ούτως ώστε να γίνονται πιο εύκολα κατανοητές από τους εργαζόμενους.

 

ΚΥΠΡΟΣ- Ε. Ε.- ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ. ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ 2004

Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου " ¨Κύπρος- Ε.Ε.-Πορεία προς την ένταξη" είναι πιο αναλυτική και συμπληρωμένη με τα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της Ε.Ε. τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς και τις εξελίξεις στην πορεία της Κύπρου προς την ένταξη που ως γνωστόν πραγματοποιήθηκε την 1ην Μαίου 2004.

¨Ειδικά όσον αφορά την Κύπρο, στο βιβλίο περιέχονται διαχρονικές αναλύσεις για την εξέλιξη της κυπριακής οικονομίας 1962-2004, το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου, την εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων στην Κύπρο και Ε.Ε., της μεταβολές των μισθών και της παραγωγικότητας για τα έτη 1961-2003 κλπ

 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΟ 2005

 

Το βιβλιαράκι αυτό   εκδόθηκε στις αρχές του 2005 σε 20000 αντίτυπα και διανεμήθηκε στους εργαζόμενους-μέλη της ΠΕΟ. Σ' αυτό περιλαμβάνονται τα βασικά δικαιώματα του καταναλωτή, οι πιο σημαντικές νομοθεσίες και εισηγήσεις για τη βελτίωση της θέσης του καταναλωτή στην κοινωνία.

 

ΜΠΕΛΑ-ΜΠΑΙΣ

 

» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

» ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

» ΓΝΩΜΙΚΑ-ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

» ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

» ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

» ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

» ΝΕΑ

» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ