Επιλέξτε γλώσσα:  

 

ΓΙΑΤΙ Ο ΜΑΡΞ ΕΙΧΕ ΔΙΚΙΟ - 18 2013f Feb 2013

Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική καταστροφή, μας ανάγκασε και πάλι να σκεφτούμε τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ζούμε στο σύνολο τους, και ήταν ο Μάρξ ο οποίος προέβλεπε ότι ο καπιταλισμός θα γίνει παγκόσμιος, και ότι οι ανισότητες θα ενταθούν σε μέγιστο βαθμό».

ΜΕΘΕΞΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΙΑ ΓΗ - 25 2007f Aug 2007

Έχετε μπροστά σας ένα βιβλίο φωτογραφιών, ένα άλμπουμ, που παρουσιάζει τις ομορφιές της Κύπρου – ελεύθερης και κατεχόμενης. Οι 500 φωτογραφίες είναι η επίμονη δουλειά αρκετών χρόνων και η δύσκολη επιλογή από 10000 και πλέον εικόνων που τράβηξα, περιδιαβάζοντας και τις δυο πλευρές της Κύπρου, πολλές φορές σε δύσβατες και δύσκολες περιοχές.

 

Να συνέλθει η Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα Καταναλωτών

                                                        Ανδρέα Παυλικκά-Οικονομολόγου-Ερευνητή

Τελευταία γινόμαστε μάρτυρες κρουσμάτων πώλησης ακατάλληλων προϊόντων στην αγορά (γυαλιά στα αναψυκτικά, βελόνα σε ελιόπιττα, ελαττωματικά παιγνίδια, χαλασμένο ρύζι) με αποτέλεσμα η υγεία και η ασφάλεια του καταναλωτή να βρίσκεται σε κίνδυνο.

 

Ένα από τα βασικά δικαιώματα του καταναλωτή  είναι ότι τα εμπορεύματα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους καταναλωτές   κάτω από κανονικές συνθήκες χρησιμοποίησης τους να μην παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών. Αν παρουσιασθούν τέτοιοι κίνδυνοι πρέπει με γρήγορη και απλή διαδικασία να αποσύρονται από την αγορά.

Για να προληφθούν τέτοιοι κίνδυνοι το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να εντείνει τους ελέγχους και εκεί όπου υπήρξαν ή θα υπάρχουν παραβάτες να τιμωρούνται παραδειγματικά.

Τα θέματα της ασφάλειας και υγείας του καταναλωτή έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για θέματα καταναλωτών, η οποία δυστυχώς έχει να συνέλθει από τις 7/2/2006. Θέματα για συζήτηση υπάρχουν και άλλα όπως οι τιμές των καυσίμων, το πετρέλαιο θέρμανσης, το νομοσχέδιο για τις κλειστές αγορές κλπ.

Υπενθυμίζουμε ότι η Επιτροπή αυτή δημιουργήθηκε το 1994 και ο ρόλος της είναι να συμβουλεύει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε θέματα τιμών, επάρκειας και ποιότητας των βασικών καταναλωτικών αγαθών, όπως και σε άλλα σημαντικά θέματα που ενδιαφέρουν και επηρεάζουν την υγεία, ασφάλεια, τα οικονομικά συμφέροντα και γενικά την προστασία των καταναλωτών.

Η Επιτροπή μπορεί να συστήνει Υποεπιτροπές για μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων, που να την βοηθούν στο έργο της ή και να καλέσει να συμμετάσχει στις εργασίες, ως εμπειρογνώμονας, κάθε πρόσωπο που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

Δυστυχώς αντί αυτή η Επιτροπή να καταστεί το όργανο που θα επιλάμβανετο  και θα επίλυε τα προβλήματα των καταναλωτών που κατά καιρούς αναφύονται, δεν λειτούργησε όπως ήταν οι όροι εντολής της ενώ το τελευταίο διάστημα έχει παραγκωνιστεί.

Επαναλαμβάνουμε ότι ο ρόλος της Συμβουλευτικής αυτής Επιτροπής είναι σημαντικός και θα πρέπει να συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

EΓΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ 20.12.2006

 

 

 

ΜΠΕΛΑ-ΜΠΑΙΣ

 

» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

» ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

» ΓΝΩΜΙΚΑ-ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

» ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

» ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

» ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

» ΝΕΑ

» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ